hello world!
Published: 2021.11.03

Ürituste inimgeograafia analüüs

Üheks valikuks meie ürituste interneti ja Wi-Fi teenuste portfellis on inimgeograafia analüüs.

Anonümiseeritud andmete kogumist saame teostada kasutades ära üritustele tekitatud Wi-Fi leviala. Lahendus vastab täielikult kehtivatele isiku andmete kaitse regulatsioonidele ja isikustatud andmeid ei salvestada.

Sellisel lähenemisel on selged eelised seni kasutatavate tavapäraste lahenduste ees (nt QR koodid, loendurid, video), kuna võimaldab anda oluliselt täpsemat infot selle kohta, kui palju ja kus ürituste alal inimesed kõige rohkem täpselt liikusid, kus peatusid kõige kauem, kui kaua keskmiselt kindlas kohas viibisid. Ajas muutuvad andmed saab visualiseerida ürituse asukoha majaplaani peale.

Kogutud andmeid on samuti võimalik koonadada raportitesse ja neid täiendavalt analüüsida minutite kuni tundide täpsusega. Selle põhjal saab teha paremaid otsuseid tulevaste ürtuste planeerimisel ja seeläbi maksimeerida ürituste ruumi, väljapanekute jne efektiivsust. Kusjuures, inimliikumise andmete kogumisel ei ole oluline, et ürituse külastajad end Wi-Fi võrku sisse logivad/internetti kasutavad.

Kui siiski on soov seostada kindlate kontaktandmetega ürituse külastajaid nt uudiskirja saatmise ja müügi tegemise eesmärgil, siis selleks on teised tehnikad - nt sisselogimise portaali loomine WiFi kasutajatele sisse logimiseks ürituse Wi-Fi võrku e-mailiga/sotsiaalmeediaga.

Üritustele on alati võimalik teenust tellida eraldi, pannes vähem rõhku publikule ja korraldajatele mõeldud interneti ja WiFi-le, kui viimase vajadused on pigem tagasihoidlikud.

3KGroup kasutab Wi-Fi leviala abil inimgeograafia andmete analüüsi võimaldamiseks Ruckuse SPOT ja Bumbee Labs GDPR isikuandmete kaitse regulatsioonile vastavaid tehnoloogiaid.

Bumbee Labs kasutamise puhul on olemas ka näiteks Crowd Control võimalus, et nt anda hoiatust liiga suurest inimtäituvusest ürituse alal kindlas piirkonnas.

Pane ürituste inimliikumise jälgimise võimalus oma ürituste korraldamisega seotud ettevõtmise kasuks tööle! Huvi korral anna märku, kuulame soovid üle, konsulteerime ja teeme vajadustele vastava lahenduse pakkumise.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux