hello world!
Published: 2022.06.13

Ühtne ja toimiv ürituse WiFi võrk kasvõi kolmes kohas korraga - TEHTUD!

Eelmisel nädalal oli 3KGroupil võimalus ehitada üles ja seadistada ühtne WiFi võrk kolme Tallinna suurima hotelli konverentsikeskuses korraga.

3K loodud ürituste WiFi lahendust erinevate asukohtade peale kokku kasutas üle 1000 inimese üle maailma ja seda lausa terve nädala jooksul!

Hotellide konverentsikeskustes on olemasolevad internetilahendused teadagi enamjaolt olemas. Siiski jõuab alati ürituse asukohtadega kokkuleppele, kui klient vajab eraldi kõrgetasemelist interneti erilahendust, millega riskid on maksimaalselt maandatud.

3K ehitab alati üritustele monitooringu, suhtleb kõigi osapooltega - korraldajate, üritusagentuuride, videoülekannete teostajate, operaatorite, ürituse asukohtade kontaktidega.
Loodavad erivõrgud on kaitstud internetis levivate ohtude eest ja arvutid on kaitstud üksteise eest. Loome ka erinevate operaatorite tagavaraühendused juhuks kui põhiühendusega peaks midagi juhtuma.
Ühtlasi saab ka korraldaja tehnilisele personalile monitooringuvaadet jagada, et ka korraldajal oleks täiendav südamerahu. Nii sai ka tehtud eelmise nädala üritusel.

Ka näiliselt väga lihtsat vajadust ehk ainult üht WiFi võrku rohketele arvutikasutajatele või üht kaabliga ühendust videoülekannete jaoks saab luua korralikult ja äriklassi tasemel. Ikka selle eesmärgiga, et ükski kommunikatsioon ei läheks olulisel hetkel kaduma. Väga oluline on seejuures ka kiirelt, asjatundlikult ja proaktiivselt reageerida, kui peaks probleeme tekkima.

Eelmisel nädalal sai sellele kõigele taas kinnitust, et läbimõeldud ürituste interneti vajadustega arvestav tegutsemine ja kiirreageerimsiega toe pakkumine on vajalik. Korraga mitme asukoha kõrgetasemelise interneti ja wifi teenusega teenindamine tsentraalselt on tehtav. Netiühendustega seotud tehnilise asjaajamise koormuse eemaldamine korraldajate õlult on aga eriti rõõmustav komponent korraldajatele.

Üldine tulemus, mis on ühtlasi 3K tiimile parim kompliment = õnnestunud üritus ja rahulolev klient, mida ilma sõnadeta reedab ka lihtsalt siiras naeratus.

3K ürituste internet ja WiFi = 100% garanteeritud südamerahu üritusele

Tavaliselt ollakse harjunud mõttega, et internet ja WiFi ei peagi töötama või vähemalt mitte väga hästi iga ajahetkel.

3K missiooniks on tõestada vastupidist ja läbi kõrgklassi lahenduste demonstreerida, et nii WiFi kui ka kaabliga internet, või isegi mobiilse internetiga võivad tõesti toimimida täiesti laitmatult terve ürituse vältel.
Meie lahendused võimaldavad teenuse täielikult sisse osta. Korraldaja saab nii kõik ürituse ühenduvust puudutava osa usaldada meie hoolde ning keskenduda täielikult muudele enda jaoks olulistele tegevustele.

Millega on oluline arvestada oma ürituse internetilahenduse valimisel, ning millal pöörduda 3K kui valdkonna asjatundjate poole?

Vastus on lihtne - Kui on juba ette teada enne üritust, et kasvõi mõned minutid internetikatkestust või häireid päevas rikuvad ürituse kulgu, siis tasub julgelt ilma pikemalt mõtlemata kindlasti pöörduda 3KGroupi poole.

Aina enam on laitmatult toimiv internet üritusel ka Eesti kui korraldajamaa visiitkaardiks, mis aitab lisaks kohalikele inimestele ka arvututele rahvusvahelistele külalistele võimendada positiivset mälestust möödunud üritusest. 3K aitab üritustel oma lahendustega seda tagada.

Mitte ükski üritus, kus WiFi ja internet on nn missioonikriitiliseks komponendiks, ei peaks leppima vähemaga. Meie paljud rahulolevad kliendid teavad juba omast kogemusest, et 3K suudab ajutisi interneti ja wifi lahendusi pakkuda arvestades kõigi konkreetse ürituse vajadustega. Arendame järjepidevalt oma ürituste teenuseid edasi ning püüdleme alati uue kvaliteediklassi poole võrreldes sellega, mis on harjumuspärane.

Võta ühendust event@3kgroup.ee, kui soovid oma üritustel samuti pakkuda uut kvaliteeditaset! Kaardistame üksikasjalikult kõik vajadused ning tagame alati toimivad võrgud nii korraldajate, osalejate kui ka publiku jaoks!


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux